Mest almindelige årsager til ulykker

Jo mere bevidst man er om de mest almindelige årsager til ulykker, jo nemmere er det at undgå dem. De fem mest almindelige årsager til stigerelaterede ulykker er:

 • Tab af stabilitet
 • Håndtering og opsætning
 • Skrider, snubler og falder
 • Mekanisk fejl
 • Elektriske farer
Sådan forebygger du de mest almindelige stigeulykker.Sådan forebygger du de mest almindelige stigeulykker.

Tab af stabilitet

En klatrestige hviler på to overflader: væggen og jorden eller underlaget. Hele 75 % af alle stigeulykker involverer, at stigen skrider på én af disse to overflader: enten glider bunden ud, eller toppen glider sidelæns. Ulykker med fritstående stiger er på samme måde domineret af en enkelt slags uheld: underlaget, som stigen er stillet på, er ujævnt, eller også så svagt, at det giver efter.

Almindelige årsager til uheld med klatrestiger

Andre almindelige stabilitetssikkerhedsproblemer involverer:

 • Vejrforhold, herunder vind (af indlysende årsager), og regn, der kan øge risikoen for glidning
 • Uventet sammenstød med stigen – såsom dør, køretøj eller forbipasserende
 • For mange tunge eller pladskrævende materialer i højden
 • At stå over det højeste sikre punkt, som er 3 til 4 trin under toppen af stigen

Håndtering og opsætning

Stiger, der bæres forkert, kan støde sammen med personer eller ejendom på vej til opsætningen, og en stige, der falder ned, kan forårsage alvorlig skade på personer nede på jorden. Stiger er store og besværlige værktøjer at transportere, bære, sætte op og tage ned. Særlig omhu er altid påkrævet, når:

 • stigen overføres til arbejdsstedet,
 • stigen opstilles og demonteres,
 • der bæres arbejdsgenstande og materiale op ad stigen.
Håndtering og opstilling af klatrestiger

Skrider, snubler og falder

Rigtig mange stigeulykker sker på grund af menneskelige fejl, der nemt kan forebygges, og usikre brugerpraksisser. Upassende fodtøj er en overraskende hyppig årsag til, at folk skrider, snubler og falder, mens de arbejder i højden. Brug altid arbejdsstøvler med gummibund eller andet passende fodtøj, så hvert skridt du tager er sikkert. Andre usikre praksisser inkluderer at klatre op ad en stige med to trin ad gangen, at forsøge at flytte eller justere stigen, mens man er i højden, og at glide ned ad vangerne i stedet for at klatre ned korrekt og med omhu.

Undgå at skride og falde ned fra stiger

Mekanisk fejl

Gå aldrig ud fra, at blot fordi der blev klatret sikkert op ad stigen sidste gang, at der så ikke er behov for at undersøge den denne gang. Der kan være skader, der ikke blev opdaget sidste gang, eller som har manifesteret sig i mellemtiden. Almindelige mekaniske fejl omfatter beskadigede trin eller vanger. Overbelastning af en stige kan forværre svagheder eller endda få strukturelt sunde stiger til at svigte. Alt relateret til mekanikken i stigesikkerhed er dækket under ”Inspicering af stigen”.

Vælg den rigtige fritstående stige. 200P er vores bedste trappestige til dato.

Elektriske farer

Stiger bør aldrig placeres for tæt på elektrisk udstyr såsom luftledninger. Den koncentration, der kræves for at udføre ens opgave ordentligt, kan midlertidigt reducere opmærksomheden på genstande uden for ens synsfelt. Hvis én af disse ting er en elledning, kan det resultere i alvorlige skader. Stil aldrig din stige op i nærheden af en elektrisk kilde eller fare. Dette gælder især for aluminiumsstiger, der naturligvis leder elektricitet og kan være farlige, hvis de er for tæt på en strømkilde. Derudover kan stiger, der er stillet op uden passende omhu, nemt beskadige elektrisk udstyr såsom ovenlys, dæksler og beskyttende isolering.