Standarder

En produktstandard er et dokument, der indeholder specifikationer for, hvordan et produkt skal designes, og hvordan det skal testes. Der er selvfølgelig forskellige standarder for forskellige typer produkter. Nedenfor kan du læse om de standarder, der gælder for produkterne i vores sortiment. Grundlæggende er en standard frivillig, men i mange tilfælde bliver den obligatorisk, ved at der bliver refereret til den i en lov.

Stiger

Den europæiske standard EN 131 regulerer design af stiger. Den specificerer primært, hvordan stiger skal dimensioneres, og hvordan de skal testes. Den europæiske standard er dog ikke et lovkrav i alle europæiske lande. Som svensk producent følger vi, ud over den europæiske standard, også den svenske standard SS 2091, der i nogle tilfælde har lidt strengere krav.

Vores certifikat viser, hvilke stiger der opfylder hvilke dele og versioner af de forskellige standarder.

Arbejdsplatforme

Design af arbejdsplatforme reguleres af et relativt nyt underafsnit af den europæiske stigestandard kaldet EN 131-7.

Stilladser

Design, test, og til en vis grad, brugen af stilladser reguleres af den europæiske standard EN 1004-1.

CE-mærkning

Vi får nogle gange spørgsmål om, hvorvidt stiger kan CE-mærkes. Svaret er, at det ikke er muligt at CE-mærke stiger, da det kun er produktgrupper, hvor der er en harmoniseret standard på europæisk plan, der kan CE-mærkes, og stiger tilhører ikke en sådan produktgruppe. Dog kan stiger til fast montering på tage CE-mærkes.

Stiger monteret på facader og tage

I vores sortiment finder du stiger, der er beregnet til fast montering på vægge og tage. Disse er ikke omfattet af de samme regler som vores andre stiger.

Produkter, der ikke er omfattet af nogen standard

Der er nogle få produkter i vores sortiment, der ikke er omfattet af nogen standard eller nogen specifik lovgivningsramme, og derfor kan de ikke certificeres på nogen måde. Disse produkter er for eksempel aluminiumskasser, gipsbukke, retteskinner, justérbar arbejdsbuk 6000 og badebrostiger. Der er dog intet problem i at sælge og bruge disse produkter – der er bare ingen standard, der regulerer designet af disse produkter.

Brand- og redningsstiger – Nor-Bas

Brand- og redningsberedskabet kræver nogle virkeligt kraftige stiger. Blandt andet skal disse være godkendt til mere end én klatrer ad gangen. Vores stiger i dette sortiment kaldes Nor-Bas og er godkendt i henhold til SS-EN 1147, der er en specifik standard til disse typer produkter.

Godt valg til sikkert arbejde – ”Bra arbetsmiljöval”

Godt valg til sikkert arbejde er et mærke til mere sikre stigeprodukter, der er blevet udviklet af National Builders Safety Group i Sverige. Det er ikke en lovbestemt standard, men et brancheinitiativ, som nogle virksomheder i byggebranchen kræver, at deres arbejdsstyrke og underleverandører følger.