image
image
image

Yellow

is the newgreen.

Vores gule stiger er blevet grønnere

Mange mennesker genkender vores stiger på den gule farve. Men nu lancerer vi et certificeret aluminium med et reduceret CO2-aftryk og håber, at vores gule stiger også vil være kendt for at være et grønnere alternativ. Ved at bruge vedvarende energi, når vi fremstiller vores aluminium, kan vi spare store mængder kuldioxid. Udslippet fra smelteprocessen er 75 % lavere sammenlignet med, hvis vi havde brugt aluminium fra verdensgennemsnitsproduktionen.

I smelteprocessen bruger vi vedvarende energi som nordisk vandkraft og islandsk geotermisk energi. Det betyder, at vores leverandør af aluminium kan garantere, at udslippet i smeltningsprocessen ikke overstiger mere end 4 kilo kuldioxidækvivalenter pr. kilo produceret aluminium.

Bauxit udvinding

Alumina produktion

Aluminiumssmeltning

Fremstilling af profiler

Stigemontering

Når man producerer aluminium, starter man med råmaterialet kaldet bauxit. Af det fremstilles alumina, som derefter smeltes ned til rent aluminium. Det er smelteprocessen, der er den mest energikrævende del af processen, og det er her, vi kan opnå en stor besparelse ved at bruge vedvarende energi. Når du først har fået det rene aluminium, omdannes det til profiler, som vi tager med hjem til vores fabrik i Nässjö, hvor vi bygger vores stiger.

image
image
image

Den grønne søjle til venstre viser CO2-udledningen i vores smelteproces - max 4 kg CO2 pr. kg aluminium. Søjlen til højre viser aluminium fra verdensgennemsnitsproduktion med 4 gange så høje udslip.

Vores første stige af genanvendt aluminium

En af vores bedste bukke, arbejdsbuk 5500+ er nu fremstillet af genanvendt aluminium. Du får den samme robuste konstruktion men med væsentlig mindre miljøbelastning. Vores genanvendte aluminium har et kuldioxidaftryk på maksimalt 2,3 kg CO2e pr. kg aluminium, hvilket er cirka 85 % mindre end verdensgennemsnittet.

Hvor meget kan vi spare på en almindelig stige eller arbejdsbuk?

Det er måske ikke særlig nemt at forstå forskellen på 4 eller 16 kg kuldioxid, så lad os i stedet se på, hvad det betyder for nogle af vores mest populære produkter. Hvis du for eksempel køber en almindelig trappestige 55P eller arbejdsbuk 55AB, sparer vi omtrent lige så meget kuldioxid som at køre fra Berlin til Bruxelles med en gennemsnitlig benzinbil. Èn tur lyder måske ikke af meget – men vi fremstiller mange stiger og arbejdsbukke på et år.

Alle produkter der fremstilles på vores fabrik i Nässjö indeholder certificeret aluminium i varierende grad. Nedenfor finder du nogle af vores grønneste produkter, der udelukkende er bygget af certificerede aluminiumsprofiler.

Vores grønneste stiger og arbejdsbukke