Partner login

Placering og opstilling af stigen

Wibe Ladders - Danmark
  • Wibe Ladders Stigeguide - Anvend stige korrekt 12Stiger skal opstilles i den rigtige hældning, ved klatrestiger er det vigtigt, at vinklen er korrekt (hældningsvinkel på ca. 1:4 eller 75 grader) og fritstående stiger skal foldes helt ud, så saksene er låst.
  • Hvis stigen er forsynet med låseanordning, skal den være låst før brug.
  • Stiger skal være placeret på et jævnt, plant og stabilt underlag.
  • Stiger må ikke placeres på glatte overflader (som f.eks. is, oliepletter, løst grus på hårde overflader mv.), medmindre du tager yderligere foranstaltninger for at undgå, at stigen skrider.
  • Klatrestiger bør stilles op af en flad, fast overflade og sikres før brug enten vha. reb, støtteben eller anden sikker løsning.
  • Når du placerer stigen, skal du være opmærksom på risikoen for kollision med f.eks. fodgængere, køretøjer eller døre. Sørg for at afsikre døre (ikke nødudgange) og vinduer, hvor det er muligt i arbejdsområdet.
  • Identificer eventuelle elektriske risici i arbejdsområdet, såsom luftledninger mv.
  • Stiger skal have støtte på fødderne og ikke på trinene.
  • Du må ikke flytte en stige, mens du står på den.

Spørg os