Partner login

FAQ

Wibe Ladders - Danmark
 • Er dine stiger typekontrollerede og godkendte?

  Ja, alle vores stiger og stilladser testes regelmæssigt af SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut - for at blive typegodkendte i henhold til gældende standarder. 

  Derdover foretager vi jævnligt vores egne tredjepartskontrollerede tests for at sikre, at alle vores produkter holder det, vi lover.

 • Hvilke love og regler gælder når man arbejder på stiger og stilladser?

  Der gælder forskellige regler for stiger og stilladser og derudover afhænger det af om du arbejder professionelt med produktet eller bruger det privat. 

 • Hvad skal man overveje for at arbejde sikkert på stiger?

  Der er mange ting at overveje. Vi har samlet det i tre trin; Vælg det rette produkt, anvend stigen korrekt og efterse stigen. 

 • Hvad kan jeg reparere på en stige?

  Dele der er skruet på plads, kan som regel udskiftes. Dele der er nittet på kan som udgangspunkt ikke udskiftes. 

 • Hvad er Bra Arbetsmiljöval og har i nogle produkter med den etiket?

  Bra Arbetsmiljöval (Good Choice for Safe Work) er en etiket der bruges på mere sikre stigeprodukter, lavet af National Builders' security group (Sverige).

 • Har Wibe Ladders en miljøcertificering?

  Ja, Wibe Ladders er certificeret i henhold til ISO 14 001  og vi arbejder løbende på at forbedre vores miljøindsats. Vi er optaget af EU's REACH lovgivning.

  Virksomheden defineres som downstream bruger, da vi ikke producerer eller importerer kemiske produkter til det europæiske marked. Vi kontrollerer vores kemikalier igennem ECO-Online's kemikaliehåndteringsregister.

  Bæredygtig udvikling er en mulighed for Wibe Ladders og Hultafors Group - den sigter mod at skabe langsigtet lønsomhed for vores virksomhed. Vi stræber efter at udvikle og producere produkter, der opfylder kravene om bæredygtighed, så vi kan bidrage til et bedre samfund på lang sigt. Vores ambition er at yde en høj standard indenfor bæredygtighed.

   

 • Jeg har mistet min monteringsvejledning, kan jeg downloade en ny på jeres hjemmeside?

  Ja, du kan downloade monteringsvejledningerne fra vores hjemmeside! Du finder dem på vores produktsider og i vores Stigeguide.

 • Jeg har en gammel modulstige, kan jeg kombinere den med en ny modulstige?

  Ja, vores gamle modulstiger (med et artikelnummer der starter med 7) kan kombineres med vores nyere stiger der har et artikenummer der starter med 8.

 • EX-KLASSIFICERET

  Siden 2003.

  I EU/EFTA findes et direktiv som håndterer dette: Direktiv 94/9/EC om udstyr og sikkerhedssystemer beregnet til brug i eksposionfarlige områder. Dette kaldes også ATEX (fra fransk ATmosphères EXplosibles).

  I henhold til direktivets paragraf 5.2.1, omfattes stiger ikke af direktivet og kan derfor ikke certificeres. 

  Uddrag fra Direktiv 94/9/EC 5.2 Eksempler på udstyr som ikke omfattes af Direktiv 94/9/EC 5.2.1 "Enkle" produkter.

  For "enkle" elektriske produkter, giver harmoniserede europæiske standarder et godt grundlag for at vurdere effektiviteten af elektriske tændkilder og dermed afgøre om disse kan antændes eller ej.

  Generelt set er mange enkle mekaniske produkter ikke omfattet af Direktivet 94/9/EC eftersom de ikke har antændingskilder. (se afsnit 3.7.2). Eksempler på produkter der ikke indeholder antændingskilder er håndværktøj som hamre, skruetrækkere, save og stiger.

  Vores produkter er certificerede i henhold til EN131 samt AFS 2004:3. Læs mere om love og myndighedernes krav her.

 • Kan jeg forkorte min stålstige, så den passer bedre til mit tag?

  Ja, det kan du. vi anbefaler, at du anvender en nedstryger. Efter savning skal du behandle overfladen for at undgå korrision. Anvend et koldgalvaniseret produkt, som f.eks. zink spray eller zink coating. Undgå at save tæt tættere end 10 cm på et trin.

  For sikker klatring bør leddet mellem to stiger have samme afstand som mellem to trin. Afkort derfor altid stigen enten i toppen eller bunden.

 • Hvorfor kan en stige ikke CE-mærkes?

  Det er kun produktgrupper der er underlagt en specifik Europæisk lov der kan CE-mærkes. Stiger tilhører ikke en sådan gruppe. Årsagen til at nogle af vores stiger har CE-mærkat på er fordi de også kan anvendes som fastmonteret tagstige. 

  Som fastmonteret tagstige regnes stigen som byggemateriel. Her findes der love som gør at de kan CE-mærkes. Ser man trappestiger, bukke eller lignende der er CE-mærket,  er de fejlmærket, hvilket er brud på loven. Læs mere omkring hvilke produkter der kan CE-mærkes på den Europa-Kommissions hjemmeside.

Spørg os